Hizmetler

Sağlık Bakanlığı Belgelendirme ve İşlemleri

Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı

Kozmetik Ürünnler Daire Başkanlığı

Ürün Belgelendirme Faaliyetleri Birimi

Görev Tanımı: Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının  bendinin dokuzuncu alt bendi gereğince; kozmetik ürünlere ihraç amaçlı sertifika düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

İş Akış Süreci:

Kurumumuza kayıtlı olan yerli kozmetik üreticilerinin Türkiye’de bulunan üretim yerlerinde kendilerine ait markaları ile üretilen kozmetik ürünlerine, ayrıca yurt dışında bulunan marka sahibi firmalar adına yazılı yetkilendirme ile üretilerek bildirim işlemleri tamamlanıp kozmetik olarak kayda alınan ve ihracatı yapılacak olan kozmetik ürünlere ilişkin ihracat sertifikası başvuruları elektronik ortamda ve fiziki olarak Birime ulaşması ile başlar.

Aklınıza takılan her soru için bizlere iletişim sayfamızdaki bilgilerimizden ulaşabilirsiniz