Hizmetler

Dâhilde İşleme İzni / Belgesi Alım ve Kapama İşlemleri

DİİB Kapatma işlemleri

DİİB KAPATMA İŞLEMLERİ

Dahilde işleme izin belgesinin kapatılması, desteklerden yararlanılarak alınan hammaddelerin, imalatta kullanılarak ihraç edildiğinin belgelenmesi, varsa TEV ödemesinin yapılmış olması ile gerçekleşebilir.

Dahilde işleme izin belgesinin müeyyidesiz kapanması, müşterinin danışmanından beklentisi ve istenen bir sonuçtur.

Belgenin müeyyideli kapanması, işlemlerin yeterince takip edilmemesi ve zamanda tedbir alınmamasından kaynaklanır.

Aklınıza takılan her soru için bizlere iletişim sayfamızdaki bilgilerimizden ulaşabilirsiniz