Hizmetler

Kambiyo Mevzuatı Uygulamaları

Türkiye’de kambiyo mevzuatını, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Merkez Bankası genelgeleri oluşturmaktadır. 32 Sayılı Kararın en önemli hususları aşağıda sıralanmıştır:

İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bu düzenlemeye göre ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilme zorunluluğu kaldırılmıştır. Dolayısıyla ihracatçılar, ihraç ettikleri mallar karşılığında elde ettikleri dövizleri istedikleri tarihte ve istedikleri meblağda yurda getirmekte serbest bırakılmışlardır.

İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası transferi bankalarca yapılır.

Aklınıza takılan her soru için bizlere iletişim sayfamızdaki bilgilerimizden ulaşabilirsiniz