Hizmetler

Firmanıza / Grup Şirketlerinize veya Şahsınıza Özel, tüm konular ile ilgili Danışmanlık Servisi

 • İthalat Rejimi Tespit Ve Uygulama İşlemleri
 • Gümrük İstatistik Pozisyonu ( G.T.İ.P.) Belirlenmesi
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi Müracaat, Takip ve Sonuçlandırması
 • A.Tr Belgesi Uygulamaları
 • Tercihli Menşe Uygulamaları
 • Menşe Belgesi Uygulamaları
 • Muafiyetler ve Uygulamaları
 • Kota Belgesi Alınması
 • Gözetim Belgesi Alınması
 • Kayıt Belgesi Alınması
 • İthal Lisansı Alınması
 • Dahilde İşleme İzni / Belgesi Alım ve Kapama İşlemleri
 • Geçici Giriş ve Süre Takip İşlemleri
 • Teminat Çözümü İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Kullanılmış Makine, Tesis İzin Belgesi ve Uygulamaları
 • Bedelsiz İthalat, Bedelsiz İthalat Ön İzin İşlemleri
 • C.E. İşareti Uygulamaları
 • T.S.E Belgelendirme Uygulamaları
 • Aktarma (Transit) İşlemleri
 • Transit Ticaret İşlemleri
 • İhracat İşlemleri
 • Bedelsiz İhracat İşlemleri
 • Kiralama Yolu İle İhracat işlemleri
 • İhracat İçin Alınacak Ön İzin ve Belgeler
 • Geçici Çıkış İşlemleri
 • Kambiyo Mevzuatı Uygulamaları
 • Mahrecine İade İşlemleri
 • Eur 1 Belgesi Uygulamaları
 • Form A Belgesi Uygulamaları
 • Tamir Eşyası (Geçici Çıkış ve Giriş) İşlemleri
 • Fuar Eşyası (Geçici Çıkış ve Giriş) İşlemleri
 • Hariçte İşleme İzni / Belgesi Alım ve Kapama İşlemleri
 • Yolcu Beraberi Eşya İşlemleri
 • Taşıt İşlemleri
 • Sınır Ticareti
 • Gümrüklü / Gümrüksüz Depo
 • Genel Antrepo Uygulamaları
 • Özel Antrepo Uygulamaları
 • Serbest Bölge Uygulamaları
 • Garanti Belgesi İşlemleri
 • Kontrol Belgesi Uygulamaları
 • Sağlık Bakanlığı Belgelendirme ve İşlemleri
 • Sağlık Bakanlığı Ön İzin Belgesi ve İşlemleri
 • Sigorta İşlemleri
 • İç Nakliye İşlemleri
 • Uluslararası Nakliye İşlemleri
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uygulamaları
 • Güncel Bilgiler ışığında Dış Ticaret Mevzuatı Bilgilendirme
 • Elektronik İmza Uyumu ve Gerektiren Kurumlarda Kullanılması
 • Ön İzin ve Müracaatların Elektronik Ortama Aktarılarak Yapılması

Aklınıza takılan her soru için bizlere iletişim sayfamızdaki bilgilerimizden ulaşabilirsiniz