Hizmetler

Kota Belgesi Alınması

Gümrük beyannamesi

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. 
•Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir. 
•Gümrük beyannameleri üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz. 

Aklınıza takılan her soru için bizlere iletişim sayfamızdaki bilgilerimizden ulaşabilirsiniz